Contactgegevens

Bestuur

voorzitter@vvudeo.nl
secretaris@vvudeo.nl
penningmeester@vvudeo.nl

Commissie

wedstrijdsecretariaat@vvudeo.nl
materiaal@vvudeo.nl
kleding@vvudeo.nl
scheidsrechter@vvudeo.nl
dames@vvudeo.nl
recreanten_udeo@vvudeo.nl
recreanten_udeomix@vvudeo.nl
recreanten_udeodr3mix@vvudeo.nl
recreanten_udeo4@vvudeo.nl

binnentoernooi@vvudeo.nl
buitentooernooi@vvudeo.nl

beachvolley@vvudeo.nl
sponsor@vvudeo.nl

Info en/of opmerkingen

info@vvudeo.nl

website@vvudeo.nl

social@vvudeo.nl

Postadres

VV UDEO Binnenveldweg 23, 3888 KJ Uddel

Speellocatie

Sporthal De Schier

Garderenseweg 31, 3888 LA Uddel
(naast/achter dorpshuis Het Blanke Schot)